Obeležavanje Svetskog dana vode

Obeležavanje Svetskog dana vode

Povodom obeležavanja Svetskog dana vode, 22.marta, učenici Tehničke škole smera Tehničar za zaštitu životne sredine pripremili su prezentacije o zagađujućim materijama u vodi koje su u okviru jednog školskog časa prezentovali svojim mlađim drugovima i drugaricama smerova Tehničar za industrijsku farmaceutsku tehnologiju i Tehničar za reciklažu, podižući na taj način njihov nivo ekološke svesti.
Istog dana, u večernjim satima, u Narodnoj biblioteci u Boru, grupa učenica učestvovala je u tribini organizovanoj od strane DMI iz Bora, povodom svetskih dana šuma, voda i meteorologije, predstavivši svoju prezentaciju o nafti kao zagađivaču vode.
Obe prezentacije izazvale su veliku pažnju i zainteresovanost na šta je ukazala diskusija, nakon izlaganja, sa interesantnim pitanjima, komentarima i zaključcima

Učenici i nastavnici u Narodnoj biblioteci Bor.

Obeležavanje Svetskog dana vode u Tehničkoj školi.