Unije srednjoškolaca Srbije (UNSS) u Tehničkoj školi

Unije srednjoškolaca Srbije (UNSS) u Tehničkoj školi

Milica Mladenović, lokalni koordinator Unije srednjoškolaca Srbije (UNSS) održala je prezentaciju Parlamentu učenika Tehničke škole.

Članovi Parlamenta učenika upoznati su sa organizacijom, radom i mogućnostima koje UNSS pruža školama. UNSS pomaže u osnaživanju parlamenata i ujedinjavanju istih, kako bi aktivirali mlade i uključili ih u procese donošenja odluka u školi.