Stručna eskurzija – Lapovo 2017

Stručna eskurzija – Lapovo 2017

Učenici Tehničke škole Bor III-1, IV-1 i IV-3 odeljenja obrazovnih profila Tehničar za zaštitu životne sredine i Tehničar za reciklažu su sa svojim nastavnicima hemijske grupe predmeta 17. 05.2017.god obišli regionalnu sanitarnu deponiju „Vrbak“ u Lapovu .

Stručna poseta je organizovana u okviru blok nastave iz predmeta: Prerada i odlaganje čvrstog otpada, Prerada i odlaganje otpadnih voda, Zagađivanje i zaštita vazduha, Odlaganje otpada i Reciklažne tehnologije.

Od, izuzetno, ljubaznih domaćina Bojana Stojkovića i Milana Milenkovića učenici su imali prilike da se upoznaju sa radom jedne savremene sanitarne deponije i tehnologijom deponovanja projektovanom po najvišim evropskim standardima.

Deponija je u vlasništvu internacionalne kompanije A.S.A./FCC Enviroment koja je aktivna u 8 zemalja i sa iskustvom od 25 godina na tržištu. A.S.A. je u Srbiji već 12 godina, poseduje 2 sanitarne deponije u Kikindi i Lapovu i bavi se upravljanjem otpadom i reciklabilnim sirovinama i pružanjem komunalnih usluga. Trenutno u Srbiji pruža usluge za preko 200000 stanovnika u 9 opština i neprestano proširuje delatnost i korisnike.

Učenici su imali priliku da potvrde svoja teoretska znanja iz ove oblasti i saznaju mnogo više praktičnih i operativnih podataka.

Iz Lapova su se vratili bogatiji za nova stručna ali i životna znanja.

Nakon obilaska deponije učenici su obišli i Prirodnjački muzej-centar u Svilajncu, a imali su prilike da prošetaju po Svilajncu i u Bor se vratili puni pozitivnih utiaska i dobrog raspoloženja

Više fotografija pogledajte na našoj FB strani.