УЧЕЊЕ НА ДАЉИНУ

Техничка школа у Бору је у нову школску 2020/2021. годину ушла, као и све друге школе, под специфичним условима који су последица  епидемиолошких мера прописаних од стране Владе Републике  Србије. Имајући то у виду а истовремено поштујући стручно упутство надлежног Mинистарства, Техничка школа је од 01.09.2020. за своје ученике организовала наставу истовремено у два вида (односи се на свако одељење понаособ) за сваку недељу :
  • класична настава са једном групом (не већом од 16 ученика) у просторијама школе уз скраћење часова на 30 минута и  прилагођеним обимом градива
  • истовремено настава на даљину са другом групом ученика
  • часови лабораторијских и практичних вежби се одржавају сваке недеље за све ученике пошто су већ подељени у групе што је потпуности у складу са захтевима из стручног упутства Министарства
  • сваке наредне недеље долази до ротације ученика у смислу вида похађања наставе
Имајући све ово у виду Техничка школа је, поред прилагођавања класичног вида наставе, обезбедила лиценцу за рад на платформи G siute for education за све своје ученике и наставнике како би се настава на даљину одвијала несметано и без проблема. Рад на поменутој платформи се одвија под официјелним доменом tsbor.edu.rs (односи се на школски домен).

Оде можете погледати корисно упутство за ученике за рад у Гугл учионици која је саставни део поменуте платформе